Anasayfa Kategoriler Kampanyalar Hesabım
Duyuru
Duyuru

Hesabım

SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ

SATICI'YA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı: Çocuk Market İnternet ve Pazarlama A.Ş. (Bundan sonra  SATICI olarak anılacaktır.)

Adresi: Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sitesi B-2 Blok No:33 Y. Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL

Tel. :      0 (850) 490 15 00

Faks :    0 (216) 540 98 95

Email :   info@cocukmarket.com

* Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

ÜRÜN TESLİMİ

Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ 'ye yani ALICI 'ya veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda Ürün Bilgileri başlıklı maddede yazan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı/ soyadı/ unvanı/ adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI 'ya bildirmek zorundadır.

CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ 'nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/ kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren ondört (14) gün içerisinde malı reddederek/ iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süreiçinde SATICI 'ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden ondört (14) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

HÜKÜM

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tüketici, belgeyi imzalamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret belge, SATICI tarafından düzenlenmiştir.

Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1(bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum,anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.

Adı- Soyadı: Çocuk Market

E-mail: info@cocukmarket.com

Sepet Bilgileri :

Satıcı :

Çocuk Market İnternet vePazarlama A.Ş.

Alıcı :